Matejovým ideálom sú jasné pravidlá korporátov s flexibilitou malej firmy

Matejovým ideálom sú jasné pravidlá korporátov s flexibilitou malej firmy

Matej Blaho si nikdy nepomyslel, že veľká časť jeho profesijnej kariéry bude spojená s budovami. Vyštudoval mikroelektroniku na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. K technológiám budov sa dostal náhodou, ale nikdy to neoľutoval: „Každý niekde býva a väčšina z nás aj pracuje mimo domova, preto sa táto téma týka naozaj každého,“ hovorí.

Po získaní diplomu strávil Matej štyri roky doktorandským štúdiom na Technickej univerzite vo Viedni. Veľa mladých ľudí po štúdiu v zahraničí zostáva v cudzine aj pracovať, jeho však táto možnosť nikdy nelákala.

Prvú prácu si našiel v bratislavskej firme, ktorá dodávala riadiace systémy pre technológie budov, kde nadobudol praktické skúsenosti v každej oblasti – od prípravy cenových ponúk, cez projekčné práce a poskytovanie zákazníckych školení, až po realizáciu systémov na stavbách. Práve táto časť pracovnej náplne bola pre neho stresujúca, preto sa po niekoľkých rokoch rozhodol pre zmenu a začal sa venovať návrhom integrovaných obvodov.

Vzťah k technológiám budov však Matej nikdy nestratil. Preto keď sa naskytla príležitosť pracovať v tejto oblasti pre spoločnosť Siemens bez nutnosti podieľať sa na stavebných projektoch, neváhal na ňu reflektovať.

V roku 2019 nastúpil do novovytvoreného tímu v Siemens Advanta, ktorý poskytuje služby v oblasti optimalizácie budov. „Zjednodušene povedané, zbierame prevádzkové dáta, ktoré následne vyhodnocujeme a analyzujeme s cieľom ušetriť náklady a zároveň zachovať komfort pre obyvateľov,“ vysvetľuje. Analytické služby poskytuje slovenský tím takmer pre celú Európu.

Matej začínal v Siemense na pozícii performance engineer, kde okrem vyhodnocovania dát zozbieraných z rôznych systémov, ako sú napríklad kotly alebo chladiace zariadenia, identifikoval problémy a navrhoval riešenia pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov.

Dnes pracuje na globálnom projekte, v rámci ktorého Siemens zabezpečuje upgrade technológií v budovách americkej vlády na starom kontinente, pričom výnosy získava z úspor dosiahnutých modernizáciou alebo lepším manažmentom technológií. Táto práca okrem dátových analýz zahŕňa aj dlhodobé sledovanie parametrov a vyhodnocovanie cieľov, prípadne aj priebežnú úpravu implementovaných opatrení.

Siemens patrí k najväčším priemyselným koncernom na svete, čo môže vyvolávať predstavy skostnateného podniku, Matej však na základe svojich skúseností a názorov na predošlých zamestnávateľov tento mýtus vyvracia.

Výhodu jasne nastavených procesov a pravidiel si uvedomil už v minulosti, pri porovnaní jeho doterajších zamestnaní. Kým prvým bola slovenská firma, kde sa postupovalo ad hoc/individuálne od projektu k projektu, druhým americká nadnárodná spoločnosť s jasne nastavenými procesmi a pravidlami. Preto Matej zdôrazňuje: „Mne jasné pravidlá vyhovujú, lebo viem, kam môžem zájsť,“.

V Siemense však navyše našiel aj flexibilitu, ktorá je daná jednak kultúrou firmy a jednak lokálnou prítomnosťou manažmentu. „S nadriadeným sedím v jednej kancelárií, vďaka čomu sa dá veľa otázok a problémov vyriešiť oveľa ľahšie a rýchlejšie,“ spomína vlastnú skúsenosť.

Zatiaľ napríklad nikdy nebol problém s dohadovaním home officu, ani pred vypuknutím pandémie. „Páčilo sa mi tiež, ako sa firma vyrovnala s koronakrízou, keď nám poskytla pre prácu z domu rovnaké vybavenie, ako máme v kancelárii,“ dodáva.

Pozitívne vníma aj post-pandemickú víziu označovanú v Siemense ako New Normal, v ktorej sa práca na diaľku stáva pre zamestnancov, ktorým to charakter práce umožňuje, významnou súčasťou pracovného života. Nový hybridný model fungovania má podporiť rovnováhu práce so súkromím, čo by napokon malo viesť k vyššej spokojnosti a produktivite zamestnancov.

Zmiešaný model, kedy budeme môcť tráviť zhruba polovicu pracovného času v kancelárii a druhú polovicu doma, sa mi páči, možno aj preto, že patrím k uzavretejším ľuďom,“ prezrádza Matej, ktorý svoj voľný čas najradšej trávi prechádzkami v prírode a modelárstvom, čo vyplýva aj z jeho povahy introverta.

Pridaj sa do Matejovho tímu a posuň svoje IT zručnosti na novú úroveň.

Zdroj: PR

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

 

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk