Spoločnosť Logitech uvádza riešenie rezervácie stolov

Spoločnosť Logitech uvádza riešenie rezervácie stolov

 

Spoločnosť Logitech zaviedla službu rezervácie pracovných stolov, ktorá zamestnancom prináša lepšie skúsenosti s hotdeskingom a väčšie možnosti správy zdieľaných pracovísk na viacerých miestach. Služba funguje na platforme Logi Dock Flex – plne vybavenej spravovateľnej dockovacej stanici vytvorenej pre zdieľané pracoviská vo flexibilných pracovných prostrediach.

Prechod na hybridný model práce dal firmám príležitosť prehodnotiť a optimalizovať ich kancelárske priestory. Tento vývoj však priniesol aj problémy spojené s motiváciou zamestnancov na návrat do kancelárií a potrebu dát a poznatkov na pochopenie vhodnej konfigurácie pracovného priestoru a nutnosti ďalších investícií.

„Firmy vedia, že musia zamestnancom pracujúcim v hybridnom režime ponúknuť niečo, čo im spríjemní dochádzanie do kancelárie. Riešením nie je pridať ďalší stolný futbal, ale uľahčiť pracovným tímom plánovanie spoločného pobytu v kancelárii,“ povedal Scott Wharton, generálny riaditeľ divízie Logitech B2B. „Pri vytváraní systému Logi Dock Flex sme zvolili všestranný prístup, ktorý rieši nielen problémy s rezerváciou a správou pracovných miest, ale podporuje aj spoločenské vzťahy a spoluprácu, a prináša správcom IT vybavenia a pracovísk údaje o využití techniky a kancelárskych priestorov.“

Prieskum spoločnosti McKinsey Social Capital zistil, že zamestnanci často uvádzajú, že sa pri hybridnej práci cítia menej prepojení so spolupracovníkmi v rámci svojich firemných sietí. Prostredníctvom služby Logitech pre rezerváciu stolov si môžu zamestnanci plánovať dni v kancelárii so svojimi tímami, rezervovať si stôl pomocou Logi Tune a informovať o tom pomocou aplikácie svojich kolegov. Po príchode na pracovisko sa potom môžu jediným USB káblom jednoducho pripojiť k dockovacej stanici Logi Dock Flex a pustiť sa do práce.

Logi Dock Flex, vybavená osempalcovým displejom, tromi USB portami vpredu a ďalšími tromi vzadu, podporuje duálne zobrazenie, prístup na sieť a až 100W napájanie, čo umožňuje bezpečné pripojenie štandardných firemných, aj osobných zariadení zamestnancov (BYOD). Ľudia si môžu dockovaciu stanicu personalizovať zobrazením vlastnej fotografie a odkazu na displeji alebo sa zúčastniť porád jediným dotykom vďaka integrácii kalendáru s aplikáciou Logi Tune. V prípade ad hoc rezervácií interaktívny panel signalizuje, či je stôl voľný, alebo nie.

Pracovníci IT oddelenia môžu Logi Dock Flex rýchlo a vo veľkom počte nainštalovať spolu s organizérom, ktorý zabraňuje vytváraniu chaotickej spleti káblov na pracovnom stole. Potom je možné dockovaciu stanicu na diaľku sledovať a spravovať prostredníctvom aplikácie Logitech Sync, upravovať nastavenia rezervácií a prispôsobovať ich podľa firemných zásad hybridnej práce.

Podpora viacerých služieb na Logi Dock Flex umožňuje, aby pracovníci IT podpory zvolili na rezerváciu stolov Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation alebo natívnu službu Logitech, pričom v budúcnosti budú k dispozícii aj ďalšie rezervačné platformy. Službu Logitech na rezerváciu stolov je možné využívať prostredníctvom aplikácie Logitech Sync a to s dockovacou stanicou Logi Dock Flex alebo pomocou QR kódov, ktorých použitie nevyžaduje nákup hardvéru spoločnosti Logitech.

Správcom budov a vybavenia pomáhajú prehľady a analýzy využitia priestorov v reálnom čase pochopiť, ako v praxi fungujú firemné pravidlá pre návrat pracovníkov do flexibilných kancelárií. Vďaka údajom z monitorovania pracovísk (využitie stolov, miera obsadenosti v špičkách a správaní užívateľov) sa nemusia spoliehať na subjektívne odhady a môžu plánovať ďalšie postupy na základe reálnych dát.

Prístup k udržateľnosti

Spoločnosť Logitech sa zaviazala, že bude vytvárať spravodlivejší a klimaticky priaznivejší svet tým, že aktívne pracuje na znižovaní svojej uhlíkovej stopy. Preto sa budú zariadenia Logi Dock Flex vyrábať pokiaľ možno z materiálov s nižším dopadom na životné prostredie, ako sú postspotrebné recyklované plasty alebo hliník s malou uhlíkovou stopou, a budú sa dodávať v obaloch z ekologicky zodpovedných zdrojov.

Cena a dostupnosť

Dockovacia stanica Logi Dock Flex, v smotanovej farbe, bude celosvetovo dostupná na jeseň 2023 prostredníctvom autorizovaných predajcov a na webe www.logitech.com za odporúčanú maloobchodnú cenu 849 €. Služba rezervácie stolov od spoločnosti Logitech je k dispozícii zadarmo a je možné o ňu požiadať už dnes prostredníctvom portálu Logitech Sync. Prémiové funkcie, ako sú prehľady o využití služby, upozornenia a mapy jednotlivých podlaží, sú počas verejnej beta verzie zadarmo až do 1. júla 2024.

Páči sa Vám tento článok? Zdieľajte ho!

 
 
 
 
 
 

Sledujte nás

Gamesite.sk
Zoznam.sk